मेगा भरती महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि. मध्ये 7000 जागांसाठी

About Me

मेगा भरती महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लि. मध्ये 7000 जागांसाठीTotal: 7000 जागा  


पदाचे नाव & तपशील: 


  • पद क्र.   पदाचे नाव            पद संख्या 
  •   1       विद्युत सहाय्यक       5000
  •   2         उपकेंद्र सहाय्यक             2000

  •                                    Total       7000


शैक्षणिक पात्रता:

वयाची अट:
26 जुलै 2019 रोजी 18 ते 27 वर्षे [मागासवर्गीय: 05 वर्षे सूट, दिव्यांग/माजी सैनिक: 18 वर्षे सूट]

विद्युत सहाय्यक:
(i) 12वी उत्तीर्ण    (ii) ITI (विजतंत्री/तारतंत्री) किंवा विजतंत्री/तारतंत्री डिप्लोमा

उपकेंद्र सहाय्यक:

(i) 12वी उत्तीर्ण    (ii) ITI (विजतंत्री/तारतंत्री) किंवा विजतंत्री/तारतंत्री डिप्लोमा (iii) 02 वर्षे अनुभव Fee: फी नाही.Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 26 जुलै 2019

Online अर्ज: [Starting: 13 जुलै 2019]